Bluetooth Headset BH 102 - Håndtering af opkald

background image

Håndtering af opkald

Hvis du vil foretage et opkald, skal du
bruge telefonen som normalt, når den
er tilsluttet headsettet.

Hvis du vil ringe op til det sidste
nummer, som du har ringet til
(forudsat at telefonen understøtter
denne funktion med headsettet), skal
du trykke på multifunktionstasten to
gange, når der ikke er nogen
igangværende opkald.

Hvis du vil aktivere stemmestyrede
opkald (forudsat at telefonen
understøtter denne funktion med
headsettet), skal du holde
multifunktionstasten nede i ca. 2-4
sekunder, når der ikke er nogen
igangværende opkald. Fortsæt som
beskrevet i brugervejledningen til
telefonen.

Tryk på multifunktionstasten for at
besvare eller afslutte et opkald. Hvis
du vil afvise et opkald, skal du trykke
to gange på tasten.

Hvis du vil justere lydstyrken under et
opkald, skal du bruge
lydstyrketasterne på telefonen.

Hvis du vil overføre et opkald mellem
headsettet og en kompatibel telefon,
skal du trykke på multifunktionstasten
og holde den nede i ca. 2-4 sekunder.

background image

DANSK