Bluetooth Headset BH 102 - Sletning af indstillinger eller nulstilling

background image

Sletning af indstillinger eller

nulstilling

Hvis du vil slette bindingerne fra head-
settet, skal du slukke headsettet og
holde multifunktionstasten nede i over
8 sekunder, indtil headsettet bipper to
gange, og indikatoren blinker hurtigt.

Hvis headsettet holder op med at
virke, selvom det er opladet, og du vil

nulstille det, skal du sætte det i en
oplader.