Bluetooth Headset BH 102 - Batterioplysninger

background image

Batterioplysninger

Denne enhed er forsynet med et internt,
genopladeligt batteri, der ikke må tages
ud. Forsøg ikke at tage batteriet ud af
enheden, da du kan beskadige enheden.
Selvom batteriet kan oplades og aflades
hundredvis af gange, har det en
begrænset levetid. Oplad kun batteriet
med opladere, der er godkendt af Nokia
og egnet til denne enhed. Hvis der
anvendes en ikke-godkendt oplader, kan
der opstå risiko for brand, eksplosion,
lækage eller andre farer.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes,
eller hvis batteriet ikke har været anvendt
i en længere periode, kan det være
nødvendigt at tilslutte opladeren og
derefter frakoble den og tilslutte den igen
for at starte opladningen af batteriet. Hvis
batteriet er helt afladet, kan det tage
adskillige minutter, inden
opladningsindikatoren vises.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og
enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig
et fuldt ladet batteri være tilsluttet en

background image

DANSK

oplader, da overopladning kan forkorte
batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet
batteri ikke bliver anvendt, vil det miste
ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem
15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer
reducerer batteriets kapacitet og levetid.
En enhed med et varmt eller koldt batteri
kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers
funktionsdygtighed forringes væsentligt
ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan
eksplodere. Batterier kan også
eksplodere, hvis de er beskadiget.

Benyt aldrig en beskadiget oplader.

Vigtigt! Batteriets tale- og
standbytider er kun
vejledende og afhænger af

netværksbetingelser, anvendte
funktioner, batteriets alder og tilstand, de
temperaturer, som batteriet udsættes for,
og mange andre faktorer. Den tid, hvori
en enhed bruges til opkald, påvirker dens
standbytid. Ligeledes påvirkes enhedens
taletid af, hvor længe den er tændt og
står på standby.