Bluetooth Headset BH 102 - Opladning af batteriet

background image

Opladning af batteriet

Læs afsnittet “Batterioplysninger”
grundigt, før batteriet oplades.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.

2. Slut ladekablet til opladerstikket

(8). Indikatoren lyser under
opladning. Det kan tage op til to
timer at oplade batteriet helt.

3. Når batteriet er fuldt opladet,

holder indikatoren op med at lyse.
Tag opladerstikket ud af headsettet
og stikkontakten.

Det fuldt opladte batteri har strøm til
op til 10 timers taletid og 250 timers
standbytid.

background image

DANSK

Headsettet bipper én gang hvert
minut, og indikatoren blinker hurtigt,
når batteriet er ved at løbe tør for
strøm.