Bluetooth Headset BH 102 - Oprettelse af en binding til headsettet

background image

Oprettelse af en binding til

headsettet

1. Kontrollér, at telefonen er tændt,

og at headsettet er slukket.

2. Tryk på multifunktionstasten, og

hold den nede (i ca. 4-8 sekunder),

indtil indikatoren begynder at
blinke hurtigt.

3. Aktivér telefonens Bluetooth-

funktion, og indstil den til at søge
efter Bluetooth-enheder.

4. Vælg headsettet på listen over

fundne enheder.

5. Indtast adgangskoden 0000 for at

oprette en binding og oprette
forbindelse mellem headsettet og
telefonen. På nogle telefoner skal
du oprette forbindelsen separat,
efter at der er oprettet en binding.
Det er kun nødvendigt at oprette
en binding mellem headsettet og
telefonen én gang.

Hvis bindingen bliver oprettet, vises
headsettet i telefonens menu, hvor du
kan se de Bluetooth-enheder, som
aktuelt er forbundet med telefonen.

Når headsettet tilsluttes en telefon, og
det er klar til brug, blinker indikatoren
langsomt.

background image

DANSK