Bluetooth Headset BH 102 - Sådan tændes og slukkes headsettet

background image

Sådan tændes og slukkes

headsettet

Tryk på og hold multifunktionstasten
nede i ca. 2-4 sekunder for at tænde
headsettet. Headsettet bipper, og
indikatoren lyser et øjeblik. Headsettet
forsøger at oprette forbindelse til en
forbundet enhed.

Tryk på og hold multifunktionstasten
nede i ca. 4-8 sekunder for at slukke
headsettet.