Bluetooth Headset BH 102 - Johdanto

background image

Johdanto

Nokia Bluetooth-HF BH-102
-laitteella voit soittaa ja vastaanottaa
puheluita liikkuessasi. Voit käyttää
HF-laitetta langatonta Bluetooth-
tekniikkaa tukevien yhteensopivien
puhelimien kanssa.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin alat käyttää HF-laitetta.
Lue myös puhelimen käyttöopas, joka
sisältää tärkeitä turvallisuus- ja
huolto-ohjeita. Säilytä HF-laite poissa
pienten lasten ulottuvilta.