Bluetooth Headset BH 102 - HF-laitteen asettaminen paikalleen

background image

HF-laitteen asettaminen

paikalleen

Jos haluat käyttää HF-laitetta oikealla
korvalla, kiinnitä korvasanka kuvan
7 mukaisesti. Jos haluat käyttää HF-
laitetta vasemmalla korvalla, kiinnitä
korvasanka toiselta puolelta. Liu’uta
korvasanka korvan taakse (9) ja
työnnä kuuloke varovasti korvaan.
Suuntaa HF-laite suutasi kohti (10).