Bluetooth Headset BH 102 - Aan de slag

background image

Aan de slag

De headset bevat de volgende
onderdelen zoals weergegeven op de
titelpagina: oorlus (1), aansluiting
voor oplader (2), oorstuk (3), blauw
indicatorlampje (4), multifunctionele
toets (5) en microfoon (6).

U kunt de headset pas gebruiken
nadat u de batterij hebt geladen en de
headset aan een compatibele telefoon
hebt gekoppeld.

Bepaalde delen van het apparaat zijn
magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen
worden aangetrokken door het apparaat.
Houd creditcards en andere magnetische
opslagmedia uit de buurt van het
apparaat, omdat de gegevens die op deze
media zijn opgeslagen, kunnen worden
gewist.