Bluetooth Headset BH 102 - De headset koppelen

background image

De headset koppelen

1. Zorg ervoor dat uw telefoon is

ingeschakeld en dat de headset is
uitgeschakeld.

2. Houd de multifunctionele toets

(ongeveer 4 tot 8 seconden)
ingedrukt totdat het indicator-
lampje snel begint te knipperen.

3. Schakel de Bluetooth-functie op de

telefoon in en laat de telefoon naar
Bluetooth-apparaten zoeken.

background image

NEDERLANDS

4. Selecteer de headset in de lijst met

gevonden apparaten.

5. Voer de code 0000 in om de

headset en de telefoon te koppelen
en te verbinden. Bij sommige
telefoons moet u nog apart
verbinding maken nadat u de
apparaten hebt gekoppeld. U hoeft
de headset slechts eenmaal aan de
telefoon te koppelen.

Als de koppeling is gemaakt, wordt de
headset weergegeven in het
telefoonmenu met de Bluetooth-
apparaten die momenteel aan de
telefoon zijn gekoppeld.

Wanneer de headset is verbonden met
de telefoon en klaar is voor gebruik,
knippert het indicatorlampje
langzaam.