Bluetooth Headset BH 102 - In- en uitschakelen

background image

In- en uitschakelen

U kunt de headset inschakelen door de
multifunctionele toets ongeveer 2 tot
4 seconden ingedrukt te houden.
U hoort dan een piepsignaal en het
indicatorlampje begint te branden.
De headset probeert nu verbinding te
maken met een gekoppeld apparaat.

U kunt de headset uitschakelen door
de multifunctionele toets ongeveer 4
tot 8 seconden ingedrukt te houden.