Bluetooth Headset BH 102 - De headset opzetten

background image

De headset opzetten

Als u de headset wilt gebruiken aan
uw rechteroor, bevestigt u de oorlus
zoals in Afbeelding 7 wordt getoond;
als u de headset wilt gebruiken aan
uw linkeroor, bevestigt u de oorlus aan
de andere zijde. Schuif de oorlus over
uw oor (9) en plaats het oorstuk
voorzichtig in uw oor. Richt de
headset op uw mond (10).