Bluetooth Headset BH 102 - Gespreksfuncties

background image

Gespreksfuncties

Wanneer de headset met de telefoon
is verbonden, kunt u een gesprek tot
stand brengen door de telefoon als
gewoonlijk te gebruiken.

Als u het nummer dat u het laatst hebt
gebeld opnieuw wilt kiezen (als de
telefoon nummerherhaling met de
headset ondersteunt), drukt u
tweemaal op de multifunctionele

background image

NEDERLANDS

toets wanneer er geen gesprek actief
is.

Als u spraaklabels wilt activeren (als de
telefoon deze functie met de headset
ondersteunt), houdt u de multi-
functionele toets 2 tot 4 seconden
ingedrukt wanneer er geen gesprek
actief is. Volg verder de beschrijving
die te vinden is in de gebruikers-
handleiding van de telefoon.

U kunt een oproep beantwoorden of
beëindigen door op de
multifunctionele toets te drukken.
U kunt een oproep weigeren door
tweemaal op deze toets te drukken.

U kunt het volume tijdens een gesprek
aanpassen door op de volumetoetsen
van de telefoon te drukken.

U kunt tijdens een gesprek schakelen
tussen de headset en een compatibele
telefoon door de multifunctionele
toets ongeveer 2 tot 4 seconden
ingedrukt te houden.