Bluetooth Headset BH 102 - Verzorging en onderhoud

background image

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van
toonaangevend ontwerp en
vakmanschap en moet met zorg worden
behandeld. De volgende tips kunnen u
helpen om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag,

vochtigheid en allerlei soorten
vloeistoffen of vocht kunnen
mineralen bevatten die corrosie van
elektronische schakelingen
veroorzaken. Wordt het apparaat toch
nat, laat het dan volledig opdrogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet

op stoffige, vuile plaatsen. De
bewegende onderdelen en

elektronische onderdelen kunnen
beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen

waar het heet is. Hoge temperaturen
kunnen de levensduur van elektronische
apparaten bekorten, batterijen
beschadigen en bepaalde kunststoffen
doen vervormen of smelten.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen

waar het koud is. Wanneer het
apparaat weer de normale
temperatuur krijgt, kan binnen in het
apparaat vocht ontstaan, waardoor
elektronische schakelingen
beschadigd kunnen raken.

background image

NEDERLANDS

• Probeer het apparaat niet open te

maken.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot

of schud niet met het apparaat. Een
ruwe behandeling kan de interne
elektronische schakelingen en fijne
mechaniek beschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën,

oplosmiddelen of sterke
reinigingsmiddelen om het apparaat
schoon te maken.

• Verf het apparaat niet. Verf kan de

bewegende onderdelen van het
apparaat blokkeren en de correcte
werking belemmeren.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde
bevoegde servicepunt als het apparaat
niet goed werkt.

Verwijdering
Het symbool van de
doorgestreepte container op uw
product, in de documentatie of

op de verpakking wil zeggen dat alle
elektrische en elektronische producten,
batterijen en accu’s na afloop van de

levensduur voor gescheiden
afvalverzameling moeten worden
aangeboden. Deze regel geldt voor alle
landen binnen de Europese Unie en voor
andere locaties waar gescheiden
afvalverzamelingssystemen beschikbaar
zijn. Bied deze producten niet aan bij het
gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor
bestemde plaats in te leveren helpt u het
ongecontroleerd weggooien van afval te
voorkomen en het hergebruik van
materialen te bevorderen. Meer
gedetailleerde informatie over
afvalverzameling vindt u bij de verkoper
van het product, bij de milieudienst van
uw plaatselijke overheid, nationale
organisaties voor producenten-
verantwoordelijkheid of uw plaatselijke
vertegenwoordiger van Nokia. Voor de
Eco-Verklaring voor het product of
instructies over het inleveren van uw
overbodig geworden product, gaat u naar
de landspecifieke informatie op
www.nokia.com.