Bluetooth Headset BH 102 - Anropshåndtering

background image

Anropshåndtering

Når du skal ringe, bruker du telefonen
som vanlig når headsettet er koblet til
telefonen.

Hvis du vil ringe opp igjen det
nummeret du ringte sist (hvis
mobiltelefonen støtter denne
funksjonen med headsettet), og det
ikke allerede er en aktiv samtale,
trykker du to ganger på
multifunksjonsknappen.

Hvis du vil aktivere stemmeoppringing
(hvis mobiltelefonen støtter denne
funksjonen med headsettet), og det
ikke allerede er en aktiv samtale,
holder du inne flerfunksjonsknappen i
ca. 2–4 sekunder. Fortsett som
beskrevet i brukerhåndboken for
telefonen.

Du besvarer et anrop eller avslutter en
samtale ved å trykke på
multifunksjonsknappen. Du avviser et
anrop ved å trykke to ganger på denne
knappen.

Du justerer volumet under en samtale
ved å trykke to ganger på
volumknappene

Du flytter samtalen fra headsettet til
en kompatibel telefon ved å holde
inne multifunksjonsknappen i 2–4
sekunder.

background image

NORSK