Bluetooth Headset BH 102 - Fjerne innstillinger eller tilbakestille

background image

Fjerne innstillinger eller

tilbakestille

Du sletter sammenkoblingene fra
headsettet ved å slå av headsettet og
holde inne flerfunksjonsknappen i
over 8 sekunder til headsettet piper to
ganger og indikatorlampen blinker
raskt.

Hvis headsettet slutter å virke til tross
for at det er ladet opp, kobler du
headsettet til en lader.