Bluetooth Headset BH 102 - Innledning

background image

Innledning

Med Nokia Bluetooth-headsettet
BH-102 kan du ringe og motta
samtaler når du er på farten. Du kan
bruke headsettet med kompatible
telefoner som støtter trådløs
Bluetooth-teknologi.

Les nøye gjennom denne
brukerhåndboken før du bruker
headsettet. Les også brukerhåndboken
for telefonen din. Der finner du viktig
informasjon om sikkerhet og
vedlikehold. Oppbevar headsettet
utilgjengelig for små barn.