Bluetooth Headset BH 102 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Les “Batteriinformasjon” nøye før du
lader batteriet.

1. Koble laderen til en stikkontakt.

2. Koble laderkabelen til

laderkontakten (8).
Indikatorlampen lyser under
lading. Det kan ta opptil 2 timer å
lade batteriet helt opp.

3. Når batteriet er ladet helt opp,

slutter indikatorlampen å lyse.
Koble laderen fra headsettet og
stikkontakten.

background image

NORSK

Et fulladet batteri har nok strøm til
opptil 10 timer taletid eller opptil
250 timer standby-tid.

Når det er lite strøm igjen i batteriet,
piper headsettet én gang i minuttet,
og indikatorlampen blinker i raskt
tempo.