Bluetooth Headset BH 102 - Ladere

background image

Ladere

Denne enheten er beregnet for bruk med
strømforsyning fra følgende ladere: AC-
3, AC-4, AC-5 og DC-4.

Advarsel: Bruk bare ladere
som er godkjent av Nokia for

bruk med dette ekstrautstyret. Bruk av
andre typer kan oppheve all godkjenning
og garanti og kan være farlig.

Når du kobler fra strømkabelen på
ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut
kontakten, og ikke dra i ledningen.