Bluetooth Headset BH 102 - Sammenkoble headsettet

background image

Sammenkoble headsettet

1. Forsikre deg om at telefonen er

slått på og at headsettet er slått av.

2. Hold inne flerfunksjonsknappen

(i ca. 4–8 sekunder) til

indikatorlampen begynner å blinke
i raskt tempo.

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på

telefonen, og angi at telefonen skal
søke etter Bluetooth-enheter.

4. Velg headsettet fra listen over

enhetene som er funnet.

5. Skriv inn passordet 0000 for å

koble sammen enhetene og koble
headsettet til telefonen. Med
enkelte telefoner må tilkoblingen
opprettes separat etter
sammenkoblingen.
Sammenkoblingen av headsettet
og telefonen utføres bare én gang.

Hvis sammenkoblingen var vellykket,
vises headsettet i telefonmenyen der
du kan se de sammenkoblede
Bluetooth-enhetene.

Når headsettet er koblet til en
telefonen og er klart til bruk, blinker
indikatorlampen i sakte tempo.

background image

NORSK