Bluetooth Headset BH 102 - Slå på eller av

background image

Slå på eller av

Du slår på headsettet ved å holde inne
flerfunksjonsknappen i ca. 2–4
sekunder. Headsettet piper, og
indikatorlampen begynner å blinke.
Headsettet forsøker å koble seg til en
sammenkoblet enhet.

Du slår av headsettet ved å holde inne
flerfunksjonsknappen i ca. 4–8
sekunder.