Bluetooth Headset BH 102 - Radera eller återställa inställningarna

background image

Radera eller återställa

inställningarna

Om du vill radera hopkopplingarna
från headsetet slår du av headsetet
och håller flerfunktionsknappen
intryckt i minst 8 sekunder tills
headsetet piper två gånger och
indikatorlampan blinkar snabbt.

Om headsetet slutar fungera trots att
det är laddat och du vill återställa det
sätter du in headsetet i laddaren.