Bluetooth Headset BH 102 - Samtalshantering

background image

Samtalshantering

Om du vill ringa ett samtal använder
du telefonen på vanligt sätt när
headsetet är anslutet till telefonen.

Om du vill ringa upp det sista
uppringda numret igen (om telefonen
har stöd för funktionen med
headsetet) trycker du två gånger på
flerfunktionsknappen i passningsläge.

Aktivera röstuppringning (om
telefonen har stöd för funktionen med
headsetet) genom att hålla
flerfunktionsknappen intryckt i 2 till
4 sekunder i passningsläge. Fortsätt
enligt anvisningarna i telefonens
användarhandbok.

Du svarar eller avslutar ett samtal
genom att trycka på flerfunktions-
knappen. Om du vill avvisa ett samtal
trycker du två gånger på den här
knappen.

Ändra volymen under ett samtal med
hjälp av volymknapparna på
telefonen.

Om du vill växla ett samtal mellan
headsetet och en kompatibel telefon
håller du flerfunktionsknappen
intryckt i ca 2 till 4 sekunder.

background image

SVENSKA