Bluetooth Headset BH 102 - Inledning

background image

Inledning

Med Nokia Bluetooth-headsetet
BH-102 kan du ringa och ta emot
samtal när du är ute och rör på dig.
Du kan använda headsetet med
kompatibla telefoner som stöder
trådlös Bluetooth-teknik.

Läs den här användarhandboken
noggrant innan du använder
headsetet. Läs även telefonens
användarhandbok. Den innehåller
viktig information om säkerhet och
underhåll. Förvara headsetet utom
räckhåll för små barn.