Bluetooth Headset BH 102 - Komma igång

background image

Komma igång

Headsetet innehåller följande delar
som visas på titelbladet: öronbygel (1),
laddningskontakt (2), hörtelefon (3),
blå indikatorlampa (4), flerfunktions-
knapp (5) och mikrofon (6).

Innan du använder headsetet måste
du ladda batteriet och koppla ihop det
med en kompatibel telefon.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten
kan dra till sig föremål av metall. Förvara
inte kreditkort eller andra magnetiska
media nära enheten, eftersom
information som lagrats på dem kan
raderas.