Bluetooth Headset BH 102 - Koppla ihop headsetet med andra enheter

background image

Koppla ihop headsetet med

andra enheter

1. Kontrollera att telefonen är

påslagen och att headsetet är
avstängt.

2. Håll flerfunktionsknappen intryckt

i ca 4 till 8 sekunder tills
indikatorlampan börjar blinka
snabbt.

3. Aktivera telefonens Bluetooth-

funktion och ställ in telefonen på
att söka efter Bluetooth-enheter.

4. Välj headsetet i listan med

påträffade enheter.

5. Ange lösenordet 0000 för att para

ihop och ansluta headsetet till
telefonen. I vissa telefoner kan du
behöva göra anslutningen separat
efter hopkopplingen. Du behöver
bara koppla ihop headsetet med
telefonen en gång.

Om hopkopplingen lyckas läggs
headsetet till på telefonmenyn där de
för tillfället hopkopplade Bluetooth-
enheterna visas.

När headsetet är anslutet till
telefonen och klart att använda
blinkar indikatorlampan långsamt.

background image

SVENSKA