Bluetooth Headset BH 102 - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Innan du laddar batteriet läser du
”Information om batteri” noggrant.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.

2. Anslut laddarens kabel till

kontakten för laddaren (8).
Indikatorn lyser under laddning.
Det kan ta upp till 2 timmar att
ladda batteriet helt.

3. När batteriet är helt laddat

slocknar indikatorlampan. Koppla
bort laddaren från headsetet och
eluttaget.

background image

SVENSKA

När batteriet är fulladdat har du ca
10 timmars samtalstid eller upp till
250 timmar i passningsläge.

När batteriet är nästan urladdat avger
headsetet en ljudsignal varje minut
och indikatorlampan blinkar snabbt.