Bluetooth Headset BH 102 - Laddare

background image

Laddare

Denna enhet är avsedd att användas med
ström från följande laddare: AC-3, AC-4,
AC-5 och DC-4.

Varning! Använd endast
laddare som godkänts av
Nokia för användning med

just det här tillbehöret. Om andra
tillbehör kopplas in kan telefonens
typgodkännande och garanti bli ogiltiga,
dessutom kan det innebära en fara.

När du kopplar ur något tillbehör från ett
vägguttag håller du i kontakten, aldrig i
sladden.