Bluetooth Headset BH 102 - Slå på och stänga av

background image

Slå på och stänga av

Slå på headsetet genom att hålla
flerfunktionsknappen intryckt under
ca 2 till 4 sekunder. Headsetet piper
och indikatorlampan lyser. Headsetet
försöker ansluta till en hopkopplad
enhet.

Slå av headsetet genom att hålla
flerfunktionsknappen intryckt under
ca 4 till 8 sekunder.